Si kreatívny a rád natáčaš videá? Si nadšený z pozitívneho vplyvu Európskej únie (EÚ) vo tvojom okolí alebo chceš navrhnúť riešenia do budúcnosti? Potom je táto príležitosť ideálna práve pre teba!

Clubs4EU organizuje video súťaž, v ktorej môžeš ukázať svoj talent a vyjadriť svoj názor o prínose EÚ pre našu komunitu. Video môže byť v tvojom rodnom jazyku alebo v angličtine a jeho dĺžka by nemala presiahnuť 2 minúty.

Témou súťaže je vyzdvihnúť pozitívny prínos EÚ v tvojej oblasti alebo navrhnúť niekoľko podnetov na zváženie v budúcnosti. Či už ide o znižovanie chudoby alebo podporu udržateľného rozvoja, EÚ neúnavne pracuje na tom, aby pozitívne ovplyvnila životy občanov. Preto ti chceme dať možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti, fakty a štatistiky a zviditeľniť tak skvelú prácu, ktorú EÚ vykonala.

Prezentuj svoju kreativitu a vyhraj výlet do Bruselu a návštevu EÚ inštitúcií. Autorov prvých 20 videí odmeníme finančnou odmenou 50 eur.

BONUS NAVYŠE: štyri najlepšie videá s najväčším počtom „lajkov“ na YouTube z každej partnerskej krajiny (Slovensko, Španielsko a Bulharsko) získajú toto prestížne pozvanie na výlet do Bruselu počas 21. – 23. novembra 2023. Ubytovanie, strava a doprava sú pokryté.

Ak sa chceš zapojiť do súťaže, stačí vytvoriť video zamerané na danú tému a nahrať ho prostredníctvom prihlasovacieho formulára súťaže. Videá budú zverejnené na kanáli Clubs4Europe na YouTube. Po zverejnení videa ho môžeš zdieľať so svojimi sledovateľmi, priateľmi a rodinou a vyzvať ich, aby zaň hlasovali tak, že mu dajú lajk na YouTube. Na odoslanie svojho video príspevku máš čas do 31. júla 2023.

https://www.youtube.com/@EuropeMe/

Tipy na videá:

Buď kreatívny: Skús byť pri tvorbe videa kreatívny a mysleli netradične. Použi animácie, hudbu a techniku „storytellingu“, aby bolo video pútavé a zapamätateľné. Video môže mať aj formát krátkeho videa z tvojich ciest, kultúrnych výmen, prehliadok pamiatok zachytených z tvojho pohľadu.

Buď informatívny: Hoci je kreativita dôležitá, videá by mali byť aj informatívne a mali by divákom poskytovať určitú vzdelávaciu hodnotu. To môže zahŕňať zdieľanie faktov a štatistík o EÚ alebo zdôraznenie niektorých pozitívnych pozitívnych prínosov, ktoré EÚ dosiahla alebo ktoré je potrebné zvážiť v budúcnosti.

Buď úctivý: Videá by mali byť úctivé a nemali by propagovať nenávistný alebo diskriminačný obsah.

Tak na čo ešte čakáš? Je čas vziať do ruky kameru alebo smartfón a začať natáčať. Netrpezlivo čakáme na vaše kreatívne a dynamické videá, v ktorých predstavíte pozitívny prínos EÚ vo svojej oblasti alebo nápady do budúcnosti. Veľa šťastia!

Nahraj video prostredníctvom prihlasovacieho formuláru tu: https://bit.ly/clubs4eu

Spolufinancovaný Európskou úniou_PANTONE

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, ktorá má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky podmienky uvedené vyššie.

Do Súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky Súťaže. OTI Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojho uváženia zo Súťaže vylúčiť.

Súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa Súťaže viackrát, ale vždy s novým nahratým videom; jeden nahraté video možno na účely účasti v Súťaži použiť iba raz, ale v Súťaži môže vyhrať iba jednu výhru.

OTI Slovakia má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi. Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť Súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania.