OTI Slovakia je novým oficiálnym členom medzinárodnej environmentálnej organizácie Naturefriends International.

Klub OTI Slovakia sa stal novým členom organizácie Naturefriends International (NFI), ktorá zastrešuje viac ako 45 členských organizácií z celého sveta. Hnutie NFI bolo založené v roku 1895 a dnes má už viac ako 350 000 členov z miestnych a národných združení.

Čo sú hlavné piliere Naturefriends International?

NFI sa zameriava predovšetkým na:

  • Turizmus a voľnočasové aktivity s minimálnym dopadom na životné prostredie
  • Ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva
  • Solidaritu a medzinárodnosť

Okrem sú hlavnými cieľmi NFI aj:

  • možnosť ísť do prírody pre každého
  • udržateľný turizmus
  • vzdelávanie o prírode
  • ochrana klímy
  • udržateľný regionálny rozvoj
  • rozmanitosť a medzikultúrna výmena
  • silná občianska spoločnosť
logo Naturefriends International