Nový turistický krúžok v Hlohovci

Turistický klub OTI Slovakia v spolupráci s METRO klubom v Hlohovci otvára nový turistický kružok vo februári 2024. Metro klub je miesto pre všetky školopovinné deti a mládež, ktoré chcú stráviť svoj voľný čas v bezpečnom prostredí, nájsť si nových kamarátov alebo aj pomôcť s domácimi úlohami. Turistický klub je pre deti od 6 rokov.

Turistický krúžok sa koná každé dva týždne v Hlohovci, účasť je zdarma a rodičia môžu prihlásiť deti formou registračného fomuláru. Náš turistický krúžok je to viac než len stretnutie detí a mládeže túžiacich objavovať prírodu, je to zároveň vzdelávacia cesta, ktorá vštepuje hlbokú lásku a úctu k prírode a zároveň sa prepája s fascinujúcim svetom matematiky prostredníctvom praktických aplikácií, ako je výpočet azimutu.

Nezáväzný prihlasovací formulár nájdete na tomto odkaze: bit.ly/turisticky_kruzok

MAREC

 • Pondelok 22.4.2024 o 15.00 – 18.00h
  • Workshop: Aké jedlo si zbaliť na túru? Príprava turistických balíčkov s účastníkmi
  • Miesto: METRO klub, Ľ. Zúbka 10, 920 01 Hlohovec
  • Prídte pohodlne oblečení aktivita, prebieha vo vnútri
  • Materiál o občerstvenie pre deti poskytneme
 • Sobota 27.4.2024 o 9.00h
  • Turistický výlet
  • Miesto stretnutia: METRO klub, Ľ. Zúbka 10, 920 01 Hlohovec
  • Turistika na Šianec – nová hojdačka
  • Pevná obuv a oblečenie vhodné na 2 hodinovú turistiku vonku

Vzdelávacie ciele turistického krúžku

Malý turista nie je bežný turistický krúžok. Presahuje rámec fyzickej aktivity, ktorou je turistika, a budeme sa venovať aj environmentálnej výchove. Prostredníctvom vychádzok so sprievodcom sa mladí turisti učia o miestnej flóre a faune a chápu krehké ekosystémy, ktorými prechádzajú. Týmto podporujeme úctu k prírode v ktorej sa každý účastník stáva zástancom ochrany prírody a zodpovedného environmentálneho správania.

Nadubodnutie životných zručností

Životné zručnosti sú základom nášho turistického krúžku, pretože naši členovia sa striedajú pri plánovaní a organizovaní túr. Plánovanie trás, príprava na nepredvídané situácie pre prípad neočakávaného počasia a riadenie času počas túr rozvíjajú líderské schopnosti a vzbudzujú v účastníkoch sebadôveru. Tieto povinnosti tiež rozvíjajú organizačné schopnosti a učia dôležitosti byť vždy pripravený.

Matematika v prírode

Jedným z jedinečných vzdelávacích inovácií turistického krúžku je začlenenie matematických zručností do outdoorových aktivít. Výpočet azimutov a orientácia v teréne nie je len vyučovacia hodina uzavretá medzi stenami triedy, ale praktická skúsenosť počas turistiky. Keď sa mladí turisti pohybujú po hlohoveckých lesných chodníkoch, učia sa používať kompas, čítať mapy a určovať smery. Tieto cvičenia zdokonaľujú ich matematickú bystrosť, schopnosť riešiť problémy a priestorové povedomie, a pritom sa aj dobre zabavia!

A veľa iného..

Rozsah turistického krúžku presahuje hranice hlohoveckých chodníkov. Deti, ktoré sa zúčastňujú na turistickom krúžku, často vykazujú zlepšenie v učení, sociálnych interakciách a celkovej pohode. Pravidelná fyzická aktivita je samozrejmosťou, ktorá prispieva k zdravšiemu životnému štýlu, ale kamarátstvo, ktoré vznikne práve na našich turistických trasách, sa často premietne do trvalých priateľstiev a zlepšenia sociálnych zručností. Okrem toho dobrodružstvá podnecujú záujem o celoživotné vzdelávanie.

Náš turistický krúžok je vynikajúcim príkladom toho, ako môžu byť mimoškolské aktivity zábavné a zásadne obohacujúce.

Fotky z predošlých turistických krúžkov:

Pondelok 12.2.2024 o 15.00 Kreatívne plánovanie turistiky

Sobota 24.2.2024 – Turistický výlet na Náučný chodník Poniklec

Pondelok 18.3.2024 – Workshop – Aké jedlo si zbaliť na túru? Príprava turistických balíčkov s účastníkmi

Sobota 30.3.2024 – Turistický výlet na Sedliská