Vďaka medzinárodnému projektu GREENSCHOOL – Zelená škola v prírode prinášame slovenským učiteľom možnosť zúčastniť sa 3-dňového stretnutia v Belehrade. Cieľom stretnutia bude vypracovanie osnovy pre mimoškolské aktivity zamerané na rozvoj zelených zručností, ochranu životného prostredia a prírody prostredníctvom outdoorových a digitálnych aktivít.

Belehrad

Účastníci stretnutia sa budú podieľať na tvorbe osnov mimoškolských aktivít zameraných na spoznávanie rastlín rastúcich na Slovensku, Chorvátsku a Srbsku. Súčasťou osnov bude aj digitálny herbár určený pre deti školského a predškolského veku. Herbár je tvorený deťmi z materských a základných škôl s pomocou mobilnej aplikácie PlantNet. Údaje budú následne počas stretnutia v Belehrade zakomponované do osnov vytvorených učiteľmi.

Používanie aplikácie Plantnet na rozpoznávanie rastlín deťmi.
Fotografie zo školských výletov na Slovensku. Žiaci mali možnosť vyskúšať si tvorbu digitálneho herbáru a spoznať bližšie miestnu flóru.

Stretnutie sa bude konať počas predĺženého víkendu 27. 4. – 1. 5. 2023 vrátane cesty v Belehrade. Možnosť zúčastniť sa ponúkame 5 učiteľom zo Slovenska, ktorí sa v Belehrade pripoja k medzinárodnej skupine spolu s účastníkmi z Chorvátska a Srbska. 27.4 a 1.5 sú dni určené na cestovanie.

Doprava, ubytovanie a strava sú financovaná Európskou Úniou. Doprava môže byť podľa vlastného výberu autom, vlakom alebo prenajatým vozidlom. Podmienkou účasti na stretnutí je ovládanie anglického jazyka aspoň 2 členmi tímu. Informácie o hotelovom ubytovaní a detailný program poskytneme v nasledujúcich týždňoch.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na:

  • info@otislovakia.sk
  • +421 908 471 726