Členstvo v klube OTI so sebou prináša množstvo výhod, medzi ktoré patrí aj možnosť zúčastniť sa úvodného semináru zameranom na značenie turistických trás, ktoré organizujeme v rámci Nitrianskeho regiónu pod vedením RNDr. Ján Jahn, PhD., inštruktorom značenia, predsedom Komisie značenia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Nitre.

Ako prebieha školenie?

Školenie značkárov prebieha v niekoľkých fázach. Začína sa úvodným seminárom v prírode na vopred dohodnutom mieste, kde skúsení značkári predstavia túto prácu, značky, trasy a pod. Účastníci sa následne stanú pomocnými značkármi a sprevádzajú certifikovaných značkárov na jednodňových túrach v regióne Nitra. Po vyznačení 20 km turistických trás sa pomocníci môžu zúčastniť celoslovenského školenia značkárov, po ktorého úspešnom dokončení už môžu pracovať sami, vyznačovať trasy a získavať odznaky v závislosti od počtu vyznačených trás. Značenie nových trás a obnovovanie starých značiek prebieha každý rok od marca do októbra.

pásová značka
Pásová značka

Na rozdiel od bežných turistov, značkári majú možnosť:

  • pomôcť turistom orientovať sa na turistických trasách a pohybovať sa v lese bezpečne
  • prispieť k údržbe peších turistických trás na Slovensku
  • dokonale spoznať les a objaviť zákutia skryté väčšine návštevníkom lesa
  • bližšie sa oboznámiť s miestnou faunou a flórou
  • získať odznaky od 4. po 1. triedu
  • získať finančnú odmenu za prácu značkára.
viacfarebná značka
Viacfarebná značka

Aby ste sa stali certifikovaným značkárom je potrebné zúčastniť sa na:

Úvodné stretnutie sme predbežne naplánovali na Sobotu 27.8.2022 o 9.00h v Nitre na Liečebnom ústave. Bude trvať približne 2,5 hodiny a bude formou ľahkej turistiky spojenej s praktickými ukážkami. Viac info tu

  • Sprevádzať certifikovaných značkárov a vyznačiť 20 km turistických trás ako pomocný značkár (August 22 – Máj 23)

Absolventi úvodného školenia, ktorí sa rozhodnú stať sa pomocnými značkármi budú sprevádzať certifikovaných značkárov z regiónu na jednodňových túrach v regióne Nitra. Po vyznačení 20 km turistických trás sa pomocníci môžu zúčastniť celoslovenského školenia značkárov. Ak ste z iného regiónu ako Nitriansky, my posunieme Váš kontakt predsedom lokálnych komisií značenia a preveríme možnosť stať sa pomocným značkárom vo Vašej oblasti. 

  • Absolvovať celoslovenské školenie (na jar 2023)

Dátum celoslovenského školenia ešte nie je určený, predpokladáme že sa bude konať na jar 2023. Či je školenie spoplatnené Vám budeme informovať vopred.

Podmienkou je byť členom KST, pripojením sa k OTI alebo k miestnemu turistickému klubu a mať dovŕšených 18 rokov.

  • email: info@otislovakia.sk