Členstvo v klube OTI so sebou prináša množstvo výhod, medzi ktoré patrí aj možnosť zúčastniť sa na stretnutiach značkárov, ktoré organizujeme v rámci Nitrianskeho regiónu pod vedením RNDr. Ján Jahn, PhD., inštruktorom značenia, predsedom Komisie značenia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Nitre.

Oslovilo Vás značenie turistickýhc trás?

Školenie značkárov prebieha v niekoľkých fázach. Začína sa prvým stretnutím väčšinou vo forme úvodného simináru v prírode na vopred dohodnutom mieste, kde skúsení značkári predstavia túto prácu, značky, trasy a pod. Účastníci majú možnosť následne sa stať pomocnými značkármi a sprevádzajú certifikovaných značkárov na jednodňových túrach v regióne Nitra. Po vyznačení 20 km turistických trás sa pomocníci môžu zúčastniť celoslovenského školenia značkárov, po ktorého úspešnom dokončení už môžu pracovať sami, vyznačovať trasy a získavať odznaky v závislosti od počtu vyznačených trás. Značenie nových trás a obnovovanie starých značiek prebieha každý rok od marca do októbra.

pásová značka
Pásová značka

Na rozdiel od bežných turistov, značkári majú možnosť:

  • pomôcť turistom orientovať sa na turistických trasách a pohybovať sa v lese bezpečne
  • prispieť k údržbe peších turistických trás na Slovensku
  • dokonale spoznať les a objaviť zákutia skryté väčšine návštevníkom lesa
  • bližšie sa oboznámiť s miestnou faunou a flórou
  • získať odznaky od 4. po 1. triedu
  • získať finančnú odmenu za prácu značkára.
viacfarebná značka
Viacfarebná značka

Aby ste sa stali certifikovaným značkárom je potrebné zúčastniť sa na:

  • Zúčastniť sa na stretnutí značkárov v Nitre a oboznámiť sa o práci značkárov

  • Sprevádzať certifikovaných značkárov a vyznačiť 20 km turistických trás ako pomocný značkár

Absolventi úvodného školenia, ktorí sa rozhodnú stať sa pomocnými značkármi budú sprevádzať certifikovaných značkárov z regiónu na jednodňových túrach v regióne Nitra. Po vyznačení 20 km turistických trás sa pomocníci môžu zúčastniť celoslovenského školenia značkárov. Ak ste z iného regiónu ako Nitriansky, my posunieme Váš kontakt predsedom lokálnych komisií značenia a preveríme možnosť stať sa pomocným značkárom vo Vašej oblasti. 

  • Absolvovať celoslovenské školenie značkárov (1 x do roka)

Dátum celoslovenského školenia sa určí niekoľko týždňov vopred a pomocný značkári budú o možnosti účasti informovaný. Či je školenie spoplatnené Vám budeme informovať vopred.

Podmienkou je byť členom KST, pripojením sa k OTI alebo k miestnemu turistickému klubu a mať dovŕšených 18 rokov.

  • email: info@otislovakia.sk