Ak sa staneš členom nášho klubu, budeš mať k dispozícii množstvo výhod vrátane sprostredkovania inštruktorských kurzov!

Členovia OTI Slovakia majú každý rok možnosť absolvovať školenie inštruktorov pešej turistiky, ktoré organizuje Klub slovenských turistov (KST) v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Kurz pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti.

Všeobecná časť kurzu

Prvá časť kurzu má formu teoretického bloku a je možné ju absolvovať aj online prostredníctvom platformy MS Teams v dňoch 9. – 11. 9. 2022. Rozsah bloku trvá spravidla jeden celý víkend a je ukončený testom, ktorý je potrebné vyplniť a odoslať do 10-tich dní od konca školenia. Obsah teoretickej časti sa skladá z viacerých blokov zameraných na relevantné odbory ako anatómia, fyziológia, teória a didaktika športu, prvá pomoc, biomechanika a iné. Termín posledného prihlásenia je stanovený do 5. 9. 2022  (Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 3.9.2022) 

Špeciálna časť kurzu

Druhá časť má formu prezenčného pobytu na Donovaloch v dňoch 6 – 9. 10. 2022. Predmetom špeciálnej časti je overenie vedomostí nadobudnutých vo všeobecnej časti. Účastníci si trénujú orientáciu v prírode, používanie kompasu, poskytnutie prvej pomoci, správnu prípravu na turistiku atď. Členovia OTI Slovakia sa zúčastnili školenia na inštruktora pešej turistiky minulý rok.

Cena školenia je 160 € (kompletná cena spolu za všeobecnú a špeciálnu časť) v cene nie sú započítané pobytové náklady na Donovaloch (ubytovanie, strava atď cca 150 eur ).

Okrem kurzu inštruktora pešej turistiky zabezpečuje KST v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave taktiež kurz inštruktorov cykloturistiky, ktorý sa rovnako skladá z teoretickej a praktickej časti.