Ak sa staneš členom nášho klubu, budeš mať k dispozícii množstvo výhod vrátane sprostredkovania inštruktorských kurzov!

Členovia OTI Slovakia majú každý rok možnosť absolvovať školenie inštruktorov pešej turistiky, ktoré organizuje Klub slovenských turistov (KST) v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Kurz pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti.

Všeobecná časť kurzu

Prvá časť kurzu má formu teoretického bloku a je možné ju absolvovať aj online prostredníctvom platformy MS Teams v marci 2023. Rozsah bloku trvá spravidla jeden celý víkend a je ukončený testom, ktorý je potrebné vyplniť a odoslať do 10-tich dní od konca školenia. Obsah teoretickej časti sa skladá z viacerých blokov zameraných na relevantné odbory ako anatómia, fyziológia, teória a didaktika športu, prvá pomoc, biomechanika a iné.

Prihlasovania tu Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr.

Špeciálna časť kurzu

Druhá časť má formu prezenčného pobytu na Donovaloch v apríli 2023. Predmetom špeciálnej časti je overenie vedomostí nadobudnutých vo všeobecnej časti. Účastníci si trénujú orientáciu v prírode, používanie kompasu, poskytnutie prvej pomoci, správnu prípravu na turistiku atď. Členovia OTI Slovakia sa zúčastnili školenia na inštruktora pešej turistiky minulý rok.

Cena vzdelávania je 190 Eur (cena spolu za všeobecnú a špeciálnu časť) v cene nie sú započítané pobytové náklady na Donovaloch (ubytovanie, strava atď.)V prípade, že máte už absolvovanú všeobecnú časť na akreditovanom pracovisku (FTVŠ UK Bratislava, FS PU v Prešove alebo u nás), či máte ukončené min Bc. vzdelanie v telovýchovnom študijnom odbore sa Vám zníži poplatok o 60 Eur. 

Okrem kurzu inštruktora pešej turistiky zabezpečuje KST v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave taktiež kurz inštruktorov cykloturistiky, ktorý sa rovnako skladá z teoretickej a praktickej časti.