Šport a mentálne zdravie

Dôsledkom pandémie a iných aktuálnych negatívnych trendov, mentálne zdravie mladých ľudí sa výrazne zhoršuje. Podľa výsledkov prieskumu UNICEF, v Európe trpí vyše 16 % mládeže mentálnymi poruchami. Najčastejšie z nich sú depresia a úzkosť.

outdoor sport

Jednou z možností, ako zlepšiť zdravie mladých ľudí je šport. Fyzická aktivita pomáha znížiť produkciu stresových hormónov v tele, ktoré môžu spôsobovať pocity úzkosti a depresie. Taktiež v tele uvoľňuje endorfíny – hormóny, ktoré v tele vyvolávajú pocit šťastia. Podľa najnovších štúdií pozitívne účinky cvičenia na zdravie tínedžerov môžu výrazne zlepšiť ich mentálne zdravie. Dokonca len 30 minút cvičenia párkrát do týždňa zlepšuje náladu.

Projekt OASI

V úsilí zastaviť upadajúce zdravie mladých ľudí v Európe, partneri z Bulharska, Talianska, Slovenska a Rumunska sa spojili a vytvorili projekt OASI (Open Air Sport for Inclusion). Cieľom projektu je podpora outdoorových športov, ktoré môže mládež vykonávať voľne v prírode a bez akýchkoľvek obmedzení.

OASI logo

Pod vedením bulharského koordinátora Courage Foundation budú počas OASI projektu zorganizované 3 medzinárodné stretnutia a 2 vzdelávacie aktivity, ktoré umožnia účastníkom získať nové vedomosti o pohybových návykoch a zapojiť sa do športov a aktivít prospešných pre mentálne a fyzické zdravie.

Partneri projektu