Projekt FOLKGAMES – Ako sme sa hrávali vznikol v rámci partnerstva medzi Slovenskom, Českom a Poľskom s cieľom podporiť mladých ľudí v pohybových aktivitách. Hlavnou témou projektu sú tradičné hry z týchto troch krajín, ktoré v minulosti deti hrávali v prírode, na lúkach a v lesoch, a ktoré tvorili významnú časť ich detstva. Tradičné hry môžu byť oporou komunity a pomôcť podporiť komunitného ducha. Taktiež sú skvelým nástrojom na utuženie vzťahov medzi ľuďmi a vytvorenie pocitu hrdosti v súvislosti s kultúrnymi koreňmi spoločnosti.

Výsledky projektu

Jedným z hlavných cieľov projektu FOLKGAMES je zorganizovanie kempu v auguste 2022, kam sú pozvaní mladí ľudia zo Slovenska, Česka aj Poľska, aby spolu strávili jeden týždeň a učili sa navzájom o svojich vlastných tradičných hrách. Deti a mládež získajú skúsenosť s medzinárodným prostredím a hry im budú slúžiť ako nástroj na spoznanie rôznych kultúr, ich hodnôt a ako ich zachovať. Okrem kempu budú v každej krajine zorganizované aj jednodňové miestne aktivity s cieľom rozširovania povedomia o tradičných hrách, a to návštevou mládežníckych, športových a voľnočasových centier a škôl. Záverečným výsledkom projektu bude aj zbierka tradičných hier zo Slovenska, Česka a Poľska, ktorá bude dostupná online vo forme príručky.

Projekt je podporovaný programom EÚ Erasmus+ v oblasti športu, ktorá je zameraná na podporu účasti v športe a pohybovej aktivite.

FOLKGAMES projekt prípravné stretnutie
Prípravné stretnutie projektu FOLKGAMES – Ako sme sa hrávali

Partneri projektu

Spolufinancovaný Európskou úniou_PANTONE