Control – Job – Alternative

Kľučová akcia 1 - Mládežnícke výmeny
Projekt financovaný z fondu Európskej únie Erasmus +

Projekt umožnil 35 mladým ľuďom pochádzajúcich z krajín alebo oblastí s vysokou nezamestnanosťou ( 50 % NEET) identifikovať svoje silné a slabé stránky, pomocou neformálneho vzdelávania zlepšiť svoje zručnosti, ktoré sú potrebné pre lepšie uplatnenie na trhu práce a spoločne sa zhodli na alternatívnych spôsoboch ako získať prácu. Projektu sa zúčastnili mladí ľudia zo Slovenska, Litvy, Grécka, Francúzska, Talianska, Portugalska a Španielska. Mládežnícka výmna sa konala 7. 9. – 14. 9 v Nitre.

Prípravné stretnutie mládežníckej výmeny Ctrl - Job - Alt
Prípravné stretnutie mládežníckej výmeny Ctrl – Job – Alt

Viac info o projekte nájdete v infopaku: Infopack mládežnícka výmena Ctrl – Job – Alt v Nitre

Alternatívne cesty ako si nájsť prácu

Tridsaťpäť mladých ľudí zo Slovenska, Talianska, Francúzska, Španielska, Portugalska, Grécka a Litvy sa zúčastnilo Erasmus+ mládežníckej výmeny  Control – Job – Alternative v Nitre. Títo mladí ľudia vypracovali odporúčania a tipy pre ich rovesníkov, ktorí by si radi našli prácu alebo si vytvorili vysnívané pracovné miesto.

TIP #1  Buďte aktívni, iniciatívni a nasledujte tieto tri kroky:

 1. Vždy majte pripravený po ruke aktuálny životopis, aby ste ho mohli poskytnúť potencionálnemu zamestnávateľovi aj v nepredvídateľnej situácii.
 2. Zverejnite svoj životopis online na každú dostupnú profesionálnu sieť.
 3. Majte pripravenú stratégiu a použite ju.

TIP #2  Namiesto hľadania si zamestnania prostredníctvom úradu práce odporúčame:

 1. Zaregistrujte san a profesionálnej sociálnej siteti LinkedIn. Napíšte si životopis s aktuálnymi údajmi a vytvorte si veľa priateľstiev v rámci siete LinkedIn.
 2. Vyskúšajte online pracovné portály (napr. www.profesia.sk). Napíšte si dobrý motivačný list, životopis a pravideľne si aktualizujte profil.
 3. Spýtajte sa na prácu svojich kamarátov a dajte svojmu okoliu vedieť prostredníctvom sodiálnych sietí, že si hľadáte novú prácu.

TIP #3 Namiesto inzerovania a hľadania práce v tlači odporúčame:

 1. Webstránky ako napríklad LinkedIn a Facebook skupiny orientované na hľadanie práce.
 2. Navštívte miestny úrad práce alebo pracovné agentúry.
 3. Použite všetky možné známosti, priateľov a rodinných príslušníkov a dať im vedieť, že si hľadáte prácu.

TIP #4 Prezentujte sa čo najlepšie:

 1. Dávajte si pozor na to, čo zverejňujete na sociálnych sieťach a skontrolujte si výsledky vo vyhľadávačoch (Google) ohľadne Vašej osoby.
 2. Správajte sa vhodne, používajte správne reč tela, aktívne počúvajte, majte dobré mravy, dajte si záležať na Vašom výzore a trénujte vaše komunikačné schopnosti (slovník, ktorý používate a tón hlasu).
 3. Pripravte sa a zistite si viac informácii o Vašom potencionálnom zamestnávateľovi.

 

TIP #5 Vytvorte si profesijnú sieť kontaktov:

 1. Udržujte si Vašu profesionálnu sieť aktuálnu (LinkedIn, CV, odporúčací list, sociálne média).
 2. Nadväzujte a urdžujte si kontakty s Vašimi priateľmi, športovým klubom, hobby krúžkom, kolegami, spolužiakmi, učiteľmi a s ľuďmi s rovnakými záujmami.
 3. Prezentujte svoju prácu tvárou v tvár ak je Vám to umožnené. Napríklad formou: dobrovoľníctva, stáže, návštevy pracovného veľtrhu, účasti na výmennom pobyte, na sociálnych sieťach, podujatiach a podobne.