OTI Slovakia je nová organizácia založená v roku 2017 dobrovoľníkmi z Nitry. OTI Slovakia prináša  mladým ľuďom nové príležitosti, pomáha im rozvíjať a nadobudnúť nové zručnosti a kompetencie, povzbuduje ich k tomu, aby boli aktívni a podporujeme nápady aktívnych mladých ľudí priamo v miestnych komunitách. Poskytujeme príležitosť každému, kto chce objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť na miestnej ale aj medzinárodnej úrovni.

Podporumeme mladých ľudí a zameriavame sa  na posilnenie princípov inklúzie, rôznorodosti a
rovnosti a rešpektovanie kultúrych odlišnotí a podporujeme sociálne začlenenie prostredníctvom športu a telesnej aktivity. Poskytujeme šancu na rovnosť a pochopenie rozmanitosti na všetkých úrovniach spoločnosti v Európe a vo svete. OTI Slovakia je súčasťou siete „OTI International“.

Nie je nám to jedno! OTI Slovakia

Top