OTI je športová organizácia mladých založená dobrovoľníkmi z Nitry. OTI prináša  mladým ľuďom nové príležitosti, pomáha im rozvíjať a nadobudnúť nové zručnosti a kompetencie, povzbuduje ich k tomu, aby boli aktívni a podporuje nápady aktívnych mladých ľudí priamo v miestnej komunite. Ponúkame príležitosť každému, kto chce objaviť svoj potenciál a naplno ho využiť na miestnej ale aj medzinárodnej úrovni prostredníctvom outdoorových športov. Podporujeme mladých ľudí a zameriavame sa  na posilnenie princípov inklúzie, rôznorodosti a rovnosti a rešpektovanie kultúrych odlišnotí a podporujeme sociálne začlenenie prostredníctvom športu a telesnej aktivity.

OTI prináša všetkým členom nové príležitosti učiť sa od ostatných a lepšie porozumieť svetu prostredníctvom informálneho, neformálneho a formálneho vzdelávania. Na Slovensku OTI organizuje: športové aktivity, turistické podujatia, workshopy, diskusie, športové súťaže, kultúrne podujatia, premietanie dokumentárnych filmov a aktivity komunitného dobrovoľníctva (čistenie prírody).

OTI je registrovaný turistický klub, ktorý zastrešuje Klub slovenských turistov – KST. KST bol založený v roku 1990. KST má viac ako 22 000 členov. KST je jednou z najväčších organizácií na Slovensku v oblasti športu, cestovného ruchu a voľného času.