V posledných rokoch sme na Slovensku zaznamenali výrazný nárast cestovania spojený s rozširovaním Európskej únie a zmenou životného štýlu ľudí. Stúpajúci záujem o cestovanie je v budúcnosti takmer istý, a preto je dôležité myslieť aj na udržateľnosť rozvoja cestovania. Jednou možnosťou sú aj opustené a nevyužívané železničné trate, ktorých popularita a využiteľnosť stúpla vďaka konceptu Greenways.

Čo sú Greenways?

Greenways sú multifunkčné trasy rozvinuté v urbánnych aj vidieckych oblastiach využívané v súlade s ich spoločenskou alebo ekologickou funkciou a potenciálom pre šport, turizmus, rekreáciu a dopravu. Po odstránení koľají sú železničné trate ideálne pre budovanie spomínaných „zelených trás“. Nielen, že vedú pomimo existujúcu cestnú sieť, takže tu nehrozí stretnutie s motorovými vozidlami, ale ich prevýšenie je aj v kopcovitom teréne minimálne. Sú vhodné pre široké spektrum používateľov. Prispievajú k zdravšiemu životnému štýlu, zlepšujú možnosti pre nemotorovú dopravu, rekreáciu a turizmus, podporujú ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, vzdelávanie a zabezpečujú trvalo udržateľné využívanie miestnych zdrojov. Koncept vznikol v USA a v rámci Európy je má aktuálne najviac projektov Greenways Španielsko, v ktorom ich celková dĺžka dosiahla už 2 900 km.

Projekt SIGWAY

OTI Slovakia je partnerom v Erasmus+ projekte s názvom Šport v Greenways (SIGWAY), ktorého cieľom je podpora športu a zdraviu prospešných, vonkajších, voľnočasových aktivít. Zámerom projektu je stimulácia ponuky športových aktivít a zmapovať potenciálne Greenways vo všetkých partnerských krajinách. Projekt taktiež prispieva k zvyšovaniu povedomia o environmentálnych problémoch, obehovom hospodárstve a podporuje zamestnanosť v oblasti športu a miestne hospodárstva.

Projekt SIGWAY bol vytvorený partnerstvom siedmich organizácií pochádzajúcich zo Španielska, Rakúska, Portugalska, Talianska, Slovenska, Belgicka a Grécka. Projekt je podporovaný programom EÚ Erasmus+ v oblasti športu, ktorá je zameraná na podporu účasti v športe a pohybovej aktivite.

Partneri projektu