Ctrl – Job – Alt

Kľučová akcia 1 - Mládežnícke výmeny
Projekt financovaný z fondu Európskej únie Erasmus +

Projekt umožní 35 mladým ľuďom pochádzajúcich z krajín alebo oblastí s vysokou nezamestnanosťou ( 50 % NEET) identifikovať svoje silné a slabé stránky, pomocou neformálneho vzdelávania budú zvyšovať svoje zručnosti, ktoré sú potrebné pre lepšie uplatnenie na trhu práce a budú spoločne hľadať rôzne spôsoby a alternatívne cesty ako získať prácu. Projektu sa zúčastnia mladí ľudia zo Slovenska, Litvy, Grécka, Francúzska, Talianska, Portugalska a Španielska. Prebiehať bude od 7.9.-14.9.2018 v Nitre.

Chceš nám pomôcť? Hľadáme dobrovoľníkov! Napíš nám! otislovakia@gmail.com