V októbri 2022 sa 25 mladých ľudí z rôznych krajín Európy zúčastnilo na Erasmus+ projekte YHIKE – Youth Hiking for Future.

Mládežnícka výmena YHIKE sa konala na Slovensku v penzióne Gápeľ, Srdiečko-Chopok a zúčastnili sa jej mladí ľudia zo Slovenska, Rakúska, Talianska, Francúzska a Chorvátska. Účastníci mali možnosť stráviť jeden týždeň v Nízkych Tatrách a naplánovať spoločnú turistiku na Chopok, či Ďumbier. Súčasťou výmeny bolo aj množstvo workshopov na tému životného prostredia a udržateľnosti.

Skupina účastníkov na Chopku
Výstup na Ďumbier 2043 n.m.n

Projekt bol vytvorený ako odozva na šokujúce štatistiky o živote mladých ľudí v Európe, ktorí trpia nedostatkom pohybu a trávia väčšinu svojho času sedavými aktivitami. Cieľom bolo zvýšiť fyzickú aktivitu mladých, a to prostredníctvom turistiky. Pre mnohých členov skupiny bola YHIKE prvá skúsenosť s turistikou a i keď to bola pre nich výzva, zvládli výstup na Ďumbier (2 043 m) aj na Chopok (2 024 m). Mnohí účastníci pociťovali ku koncu týždňa motiváciu pokračovať s turistikou a spraviť svoj dennodenný život aktívnejší.

Workshopy na tému udržateľnosti, environmentalistiky, rozvoja „zelených“ a digitálnych zručností

Počas YHIKE projektu sa účastníci každý deň podieľali aj na organizácii rôznych workshopov na témy ako ochrana životného prostredia, udržateľnosť, rozvoj „zelených zručností“ a pod. Boli rozdelení do skupín podľa reprezentatívnych krajín a ich úlohou bolo viesť jednotlivé workshopy s dĺžkou 90 min. Aktivity obsahovali prvky neformálneho vzdelávania, vďaka ktorým bola atmosféra po celý čas veľmi priateľská a každý účastník mal priestor na sebarealizáciu a osvojenie nových vedomostí a zručností. Štvrtý deň mládežníckej výmeny sa mladí ľudia zúčastnili turistiky s názvom „Herbal hike“ počas ktorej mali za úlohu zoznámiť sa s miestnou flórou prostredníctvom mobilnej aplikácie PlantNet. Aplikácia slúži na rozpoznanie voľne rastúcich rastlín a umožnila im vytvoriť galériu z fotografií zozbieraných počas túry.

Práca s mapou
Práca s mapou a orientácia v prírode
Workshop v prírode
Workshop „Ako byť eco-friendly?“ na terase chaty M. R. Štefánika 1740 n.m.n
Spoznávacie aktivity v prírode
Spoznávanie účastníkov prostredníctvom neformálnych aktivít

EUverest výzva

Na záver týždňa mali účastníci možnosť naučiť sa zopár tipov o príprave na turistiku a ako zorganizovať vlastnú túru. Počas tohto workshopu sa naučili ako pracovať s mapou, vypočítať azimut a taktiež akým rizikám môžu v prírode čeliť a ako sa na ne bezpečne pripraviť. Napokon dostali všetci priestor na naplánovanie ich budúcej turistiky, čím si overili svoje znalosti. Zároveň sa celá skupina mladých ľudí zapojila do nimi vytvorenej výzvy s názvom EUverest, ktorá zabezpečí udržateľnosť cieľov projektu YHIKE a podporí mladých ľudí naprieč celou Európou v aktívnom životnom štýle. Výzva bola zverejnená na oficiálnej stránke Európskej komisie a je otvorená pre všetkých. #euverest

Počítanie azimutov
Počítanie azimutov a plánovanie vlastnej túry

Projekt YHIKE umožnil skupine 25-tich mladých ľudí rozvinúť zručnosti ako práca v tíme, adaptabilita, flexibilita, líderšipské a manažérske zručnosti. Nadobudli vedomosti o udržateľnosti a „zelených zručnostiach“, zlepšili svoju fyzickú kondíciu a naučili sa z čoho pozostáva príprava na turistiku a ako sa bezpečne a ohľaduplne správať v prírode. Navyše strávili jeden týždeň v krásnom a nedotknutom prostredí Nízkych Tatier na Slovensku.

Projekt bol podporený programom EÚ Erasmus+ v oblasti mládeže.

Spolufinancovaný Európskou úniou_PANTONE