Zlepšujeme vzťah detí k pohybovým aktivitám prostredníctvom odporúčaní pre bezpečné bicyklovanie

SafeCycle4Kids je Erasmus+ Sport projekt v partnerstve s Gréckom, Portugalskom, Chorvátskom a Srbskom. SafeCycle4Kids sa zameriava na vytvorenie a zorganizovanie školení o bezpečnom bicyklovaní pre deti a rodičov. Rodičia budú „mediátormi“ ale aj „vzormi“ a napomôžu deťom prekonať pocit „nebezpečia“ a v konečnom dôsledku zvýšiť záujem o cyklistiku ako u detí, tak aj u celej rodiny.

Bezpečné bicyklovanie pre deti a rodiny

Špecifické ciele projektu SafeCyle4Kids sú:
• Vytvoriť koncepčný rámec školenia SafeCycle4Kids
Výsledkom je analýza osvedčených postupov v oblasti bezpečného cyklistického tréningu, ktorý už existuje v Európe. Spolu s partnermi vytvoríme tréning tak, aby vyhovoval potrebám detí a rodín. Na základe zistených kľúčových prvkov vypracujeme príručku pre trénerov, ktorá bude popisovať podrobnosti školenia pre deti. Zároveň sa vypracuje materiál týkajúci sa bezpečnosti rodičov.
• Implementovať opatrenia SafeCycle4Kids a merať výsledky
Opatrenia SafeCycle4Kids budú pozostávať z troch pilierov: (1) školenia pre deti, (2) informácie pre rodičov a (3) propagačné aktivity. Školenie pre deti bude realizované v piatich partnerských krajinách. Hlavnou propagačnou aktivitou bude cyklo podujatie pre širokú verejnosť, s cieľom informovať o bezpečnom bicyklovaní.
• Informovať a zapájať používateľov a zainteresované strany
Výsledky projektu sa budú propagovať pomocou sociálnych sieti spolu s informáciami o podujatiach, workshopoch, stretnutiach, na ktorých sa zúčastnia partneri.

Aktivity projektu:

  • Prípravné stretntuie v Thessaloniki, Grécko – 19. Január 2023 – predstavenie projektu, partnerov a aktivít
  • Druhé medzinárodné stretnutie v Lisabone, Portugalsko – TBD (Október 2023) – zhodnotenie výsledkov a plánovanie cyklo podujatia v každej krajine.
  • Verejné Cyklo podujatie na Slovensku
Spolufinancovaný Európskou úniou_PANTONE