Úvodný seminár sa konal dňa 27. augusta 2022 v Nitre. Viedol ho RNDr. Ján Jahn, PhD., inštruktor značenia, predseda Komisie značenia Regionálnej rady Klubu slovenských turistov v Nitre, s pomocou kvalifikovaného inštruktora značenia Vladimíra Faba.

Obsahom úvodného seminára o turistickom značení boli nasledovné témy:

  1. Majetkoprávne pomery vo voľnej krajine – súhlasy majiteľov s využívaním územia pre turistiku po značkovaných chodníkoch, záujmy rozličných organizácií, potrebné súhlasy na značenie. Viac o turistickom značení na Slovensku nájdete na webstránkach KST.
  2. Čo je turistická značka – rozmery, druhy turistických značiek a ich význam, turistické smerovníky a význam textov na nich, význam farieb, umiestňovanie značiek na vhodné objekty, zaistenie bezpečnosti a priechodnosti terénu na značkovaných chodníkoch, zásady značkovania do svahu a dole svahom.
  3. Pásové a tvarové značenie – poradie farieb, značka pre prameň, rozmery značiek, Slovenská technická norma pre značenie turistických trás.
  4. Vybavenie značkára v teréne – odev, obuv, farby, riedidlá, štetce, sekera, kefa atď.
  5. Ukážka praktického denného výkonu značkára v teréne. Účastníci mali možnosť vyskúšať si maľovanie v teréne.

Účastníci sa stretli v Nitre pred Liečebným ústavom Zobor, kde sa seminár začal predstavením okolitých značiek a smerovníkov a postupne nasledovali spomínané teoretické okruhy, ktoré boli na záver obohatené ukážkou maľovania značiek. Účastníci si sami mohli maľovanie vyskúšať s pomocou prítomných kvalifikovaných značkárov. Súčasťou seminára bola aj menšia túra po miestnych vyznačených trasách, ktorá trvala približne 2,5 hodiny.

Trasa: Liečebný ústav Zobor – Svoradov prameň – Tri duby- Meškov vrch – Liečebný ústav Zobor (čas trvania 2,5 h)

V prípade, že máte záujem informovať sa o nasledujúcich podujatiach na tému značkovania, môžete nás kontaktovať emailom na info@otislovakia.sk
Smerovník s údajmi o smere a čase
Smerovník s tabuľkou miestnej orientácie a smerovkami s časovými údajmi
Oceľový kôl s modrou značkou
Oceľový kôl, ktorý sa umiestňuje na lúky- modrá značka smerujúca do Dražoviec

Pásová značka na strome
Pásová značka umiestnená na strome – vrchol Zobora